Natur Duw (Islam) test questions

1

Beth yw undduwiaeth?

2

Beth yw Tawhid?

3

Beth yw’r Shahadah?

4

Pam mae Mwslimiaid yn defnyddio gleiniau misbaha?

5

Pwy yw’r Proffwyd neu’r negesydd gan Dduw sy’n cael ei enwi yn y Shahadah?

6

Pa un o'r Pum Piler yw’r Shahadah?

7

Mae Mwslimiaid yn credu bod Allah yn ddaionus. Ystyr hyn yw bod Allah yn beth?

8

Ym mha lyfr mae’r credoau pwysicaf am natur Allah i’w cael?

9

Pechod yn erbyn pwy yw Shirk?

10

Beth yw ystyr hollalluog?