Gwahardd delweddau

Defnydd ac arwyddocâd symbolaeth mewn addoli cyhoeddus

Mae mosaigau â phatrymau cymhleth a chywrain yn addurno sawl mosg, ond does dim delweddau o Allah, y Proffwyd Muhammad nac unrhyw ffigurau dynol eraill nac anifeiliaid. Gan fod Allah yn cael ei ystyried y tu hwnt i ddealltwriaeth ddynol, does felly dim modd ei bortreadu ar ffurf delwedd na delw. Y rheswm dros beidio ag addurno mosgiau gyda lluniau neu ddelwau o ffigurau dynol yw rhag ofn i'r rhain gael eu haddoli yn ddamweiniol. Eilunaddoliaeth, neu shirk, fyddai hynny. Dyma un o bechodau mwyaf difrifol Islam.

Yn hytrach, mae caligraffeg yn aml yn cael ei ddefnyddio i addurno waliau’r mosg â darnau pwysig o’r Qur’an neu batrymau wedi’u creu o lawer o wahanol liwiau.

Caligraffeg Islamaidd a phatrymau geometrig lliwgar o waliau mosg Ben Youssef ym Marrakesh, Moroco.
Mae mosaigau a chaligraffeg i’w gweld yn aml mewn mosgiau, gan fod lluniau o Allah neu ffigurau eraill wedi’u gwahardd

Gwahardd delweddau

Mae lluniau o anifeiliaid a phobl yn cael eu gwahardd mewn mosgiau oherwydd y pryder y gallai delweddau o’r fath arwain at eilunaddoliaeth. Mae’n werth cofio bod y Proffwyd Muhammad wedi gorfod clirio eilunod o’r Ka’bah am fod masnachwyr wedi gosod delwau tu mewn i’r Ka’bah.

Mae cyfeiriadau eglur at addoli delweddau yn y Qur’an a’r Hadith, ac mae llawer o Fwslimiaid yn dehongli hynny fel gwaharddiad ar unrhyw eilunod a delweddau, a fyddai’n cynnwys rhai o Allah ac o’r Proffwyd Muhammad.

quote
Pan ddywedodd wrth ei dad a’i bobl, “Beth yw’r delwau hyn yr ydych chwi wedi ymgysegru iddynt?” Dywedasant, “Canfuom bod ein tadau’n eu haddoli.” Dywedodd yntau, “Yn sicr yr oeddech, chwychwi a’ch tadau, yn cyfeiliorni’n amlwg”.Qur’an 21:52-54
Move on to Video
next