Y Shahadah

Y Shahadah yw datganiad ffydd y Mwslimiaid a’r cyntaf o Bileri Islam. Mae’n mynegi’r gred nad oes Duw ond Allah ac mai Muhammad yw negesydd Allah. Er mwyn dod yn Fwslim, rhaid datgan y Shahadah o flaen tystion. Mae hyn yn tanlinellu pwysigrwydd allweddol y Shahadah fel Piler cyntaf Islam.

quote
Nid oes duw ond Allah, a Muhammad yw proffwyd Duw Y Shahadah

Shirk

Mae Mwslimiaid yn dweud bod rhai pethau mor ddrwg fel na chân nhw fyth eu maddau. Ymhlith y pethau hyn mae shirk, sef y pechod o addoli rhywun neu rywbeth ar wahân i Allah. Mae hyn yn hollol groes i Tawhid, sef y gred yn undod Allah ac mai dim ond Allah sy’n deilwng i’w addoli.