Rakat

Rakat yw’r enw ar y gyfres o symudiadau sy'n cael eu gwneud yn ystod gweddi Salat. Mae'r symudiadau hyn yn cael eu gwneud pryd bynnag bydd Mwslim yn gweddïo Salat, naill ai mewn mosg neu yn y cartref.

Er bod Mwslimiaid yn gallu gweddïo ar Dduw unrhyw bryd, mae pum gweddi y mae’n rhaid iddyn nhw eu gwneud drwy gydol y dydd. Maen nhw’n dilyn yr un patrwm fel bod pawb yn gallu dilyn mewn cynulleidfa, ac mae'r gweddïau gosod yn cael eu hadrodd mewn Arabeg bob tro.

curriculum-key-fact
Mae symudiadau corfforol Rakat yn arwydd o ymostyngiad.
Rakat - the series of movements performed during salat prayer. 1: Takbir.

Takbir

Ystyr Takbir yw mynd i gyflwr gweddi trwy ogoneddu Duw. Bydd Mwslimiaid yn wynebu tuag at Mecca (Makkah) ac yn dangos y bwriad i weddïo. I ddechrau gweddïo, maen nhw'n dweud ‘Allahu Akbar’, sef ‘mawr yw Duw’, gan godi eu dwylo at eu clustiau neu eu hysgwydd.

Question

Pam mae Mwslimiaid yn gweddïo bob dydd?

Mae Mwslimiaid yn ystyried mai dyletswydd grefyddol yw gweddi, sy’n arddangosiad ymarferol o ufudd-dod i Allah. Mae gweddïo bob dydd yn rhoi cyfle i bob Mwslim addoli Allah. Un o bileri’r ffydd yw Salat, sef gweddïo’n ddyddiol. Mae gweddïo’n caniatáu i Fwslimiaid feddwl am Dduw bob dydd a llefaru geiriau’r Qur’an.