Ystyr Islam

Islam yw’r enw ar y grefydd Fwslimaidd.

Islam yw’r ail grefydd fwyaf yn y byd gyda thros 1 biliwn o ddilynwyr. Yng nghyfrifiad 2001 roedd 1,591,000 o Fwslimiaid wedi'u cofrestru yn y Deyrnas Unedig, hynny yw tua 2.7% o’r boblogaeth, ac o rheiny mae 46,000 yn byw yng Nghymru. Mae Mwslimiaid yn credu bod Islam wedi cael ei datgelu dros 1,400 o flynyddoedd yn ôl ym Mecca (Makkah), Arabia. Yr enw ar ddilynwyr Islam yw Mwslimiaid. Mae Mwslimiaid yn credu mai dim ond un Duw sydd, a’r gair Arabaidd am Dduw yw Allah.

Diffiniad, neu ystyr syml Islam yw byw mewn ‘ufudd-dod’ i ewyllys Allah. Yn ymarferol, ystyr hyn yw bod rhaid i Fwslimiaid geisio byw eu bywyd beunyddiol gan ddangos ffydd yn Allah. Bydd Mwslim yn gwneud hyn fel a ganlyn:

  • byw mewn ufudd-dod i Allah a dilyn y ‘llwybr syth’
  • dilyn Pum Piler y Ffydd
  • darllen y Qur’an
  • cymhwyso dysgeidiaethau’r Qur’an a’r Hadith i bob agwedd ar fywyd beunyddiol
  • ymwrthod â themtasiynau
  • derbyn mai ewyllys Allah yw popeth sy’n digwydd

Un agwedd bwysig ar y ffordd hon o fyw yw gweddïo’n ddyddiol, neu Salat.