Rhinweddau Allah

Yn y Qur’an mae nifer o wahanol enwau ar gyfer Allah. Mae’r enwau, neu’r ansoddeiriau hyn yn rhoi mewnwelediad i Fwslimiaid i union natur hanfod Allah.

Mae llawer o Fwslimiaid yn dysgu’r enwau hyn ar eu cof ac maen nhw’n gweddïo a myfyrio gan ddefnyddio’r enwau hyn.

Y rhinweddau

Mae Mwslimiaid yn credu bod gan Allah lawer o rinweddau. Mae rhai rhinweddau yn hollol y tu hwnt i ddealltwriaeth dyn, ond mae pob un yn helpu Mwslimiaid i ddeall sut un yw Allah. Mae’r tabl yn dangos rhai o rinweddau niferus Allah a’u hystyr.

RhinweddYstyr
HaelioniYn gwbl dda
MewnfodaethTrwy’r bydysawd i gyd
Trugarog Yn maddau popeth/yn tosturio
HollalluogYn gallu gwneud popeth
TrosgynnolTu hwnt i’r bydysawd

Er bod llawer o rinweddau gan Allah, mae’r Qur’an yn dangos mai Allah yw creawdwr y bydysawd neu’r “nefoedd a’r ddaear”, a’i fod yn gallu atgyfodi’r meirw.

quote
Oni welant fod Allah, a greodd y nefoedd a’r ddaear ac na fethodd wrth eu creu, yn gallu rhoi bywyd i’r meirw? Ydyw. Yn wir, y mae Ef dros bob peth yn alluog.Qur’an 46:33

Allah yw creawdwr a chynhaliwr bywyd.

Gleiniau misbaha

Gleiniau gweddi Mwslimaidd yw gleiniau misbaha. Mae defnyddio gleiniau misbaha wrth addoli’n adlewyrchu credoau’r Mwslimiaid am Allah.

Bydd Mwslimiaid yn defnyddio gleiniau misbaha yn enwedig yn ystod gweddi bersonol breifat. Gweithred o ddefosiwn yw defnyddio’r gleiniau wrth weddïo, ond mae hefyd yn ffordd ymarferol i rifo enwau Allah wrth iddyn nhw gael eu hadrodd.

Yn aml, bydd dau fath o leiniau - rhai’n cynnwys 33 glain a rhai’n cynnwys 99. Yn aml, bydd Mwslimiaid yn cario’r gleiniau hyn o gwmpas ac yn eu defnyddio yn eu bywyd bob dydd. Mae'r gleiniau yn cael eu gadael mewn mosgiau i’w defnyddio gan addolwyr.

Dyn Mwslimaidd yn dal gleiniau misbaha.