Allah yn un Duw - Tawhid

Mae’r Qur’an yn cynnwys canllawiau i Fwslimiaid am natur Allah, a sut i fyw bywyd da sy’n ei blesio ef.

quote
Tystia Allah nad oes duwdod ond Efe, ac [felly hefyd] yr angylion a’r rhai gwybodus – [ei fod yn] cynnal y cread mewn cyfiawnder. Nid oes duwdod ond Efe, yr Aruchel, mewn Nerth, y Doeth.Qur’an 3:18

Dyma rai credoau allweddol am Dduw.

  • Tawhid - y gred mai un Duw sydd ac undod Allah, fel sy'n cael ei fynegi yn y cyntaf o bum Piler Islam, sef y Shahadah. Mae’r gred hon yn undod Allah neu'r gred mai un Duw sydd, yn agwedd hanfodol ar Islam.
  • Undduwiaeth - Mae Mwslimiaid yn credu mewn un Duw yn unig, sef Allah.
curriculum-key-fact
Crefydd undduwiol yw Islam. Dylai Mwslim fyw bywyd o ufudd-dod i ewyllys Allah ym mhob peth.
Question

Beth mae Mwslimiaid yn ei gredu am Tawhid?

Mae Mwslimiaid yn credu mai Tawhid yw’r gred sylfaenol fod Duw yn un ac mai dim ond un Duw sydd. Ystyr Tawhid yw ‘undod’ ac mae’n ganolog i’r ffydd Fwslimaidd. Crefydd undduwiol yw Islam.