Àrd-thalamh clach-aoil

Ro-ràdh

Thoir sùil air a' mhap de dhealbhan-tìre clach-aoil san RA.

Dealbh-tÏre ‡rd-thalamh clach-aoilÀrd-thalamh clach-aoil san RA

Thoir cunntas agus mìneachadh, le diagraman leubailte, air mar a chaidh na feartan àrd-thalamh clach-aoil a leanas a chruthachadh:

  • cabhsairean clach-aoil
  • tuill-creige/tuill-slugaidh
  • uaimhean
  • aol-chluigein agus aol-charraighean
  • drèanadh bho àm gu àm

A' cruthachadh clach-aoil charboniferous

Feartan àrd-thalamh clach-aoil