Natur Duw (Cristnogaeth) test questions

1

Beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth sôn am Dduw y creawdwr?

2

Ym mha ran o’r Beibl y mae storïau am greu’r bydysawd i’w cael?

3

Beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth sôn am Dduw y cynhaliwr?

4

Beth yw ystyr y term hollalluog?

5

Beth yw ystyr y term hollgariadus?

6

Beth yw ystyr y term hollbresennol?

7

Beth yw ystyr y term hollwybodus?

8

Beth sy’n gwneud bodau dynol yn unigryw o gymharu â gweddill creadigaeth Duw?

9

Beth mae’r term ewyllys rydd yn cyfeirio ato?

10

Beth yw ystyr y term Trindod?