Tarddiad a gwerth bywyd dynol (Islam) test questions

1

Beth yw ystyr sancteiddrwydd bywyd dynol?

2

Beth yw erthyliad?

3

Beth yw ystyr ewthanasia?

4

Beth yw eneidio?

5

Beth mae Mwslimiaid yn ei olygu pan ddywedant fod bywyd yn sanctaidd?

6

Yn Islam, beth yw ystyr ‘y lleiaf o ddau ddrwg’ yng nghyd-destun erthylu?

7

Ble ceir y ddysgeidiaeth Fwslimaidd am sancteiddrwydd bywyd dynol?

8

Pam y gallai rhai Mwslimiaid ganiatáu ewthanasia goddefol?

9

Beth yw ystyr ansawdd bywyd?

10

Pam mae Mwslimiaid yn credu bod bywyd dynol yn sanctaidd?