Tarddiad a sancteiddrwydd bywyd dynol

Mae Mwslimiaid yn credu bod bywyd dynol wedi tarddu gydag Adda, sef y dyn cyntaf a’r proffwyd cyntaf. Mae Mwslimiaid yn credu bod pawb yn ddisgynyddion i Adda a’i wraig gyntaf Efa, neu Hawa.

Cafodd bywyd dynol ei greu gan Allah, ac mae Allah yn chwarae rhan yng nghread pob bywyd.

Oherwydd y dysgeidiaethau yn y Qur’an 5.32 a 6:151, dydy erthylu nac ewthanasia ddim yn dderbyniol yn gyffredinol gan Fwslimiaid.

quote
Oherwydd hynny, deddfasom ar blant Israel fod pwy bynnag a laddo enaid, oni bai am enaid neu am lygredd [a wnaed] yn y tir – ei bod fel petai wedi llofruddio dynol ryw yn gyfan gwbl. Ac yr oedd Ein negeswyr yn sicr wedi dod atynt â phrofion eglur. Wedyn yn wir yr oedd llawer ohonynt, [hyd yn oed] wedi hynny drwy’r tir i gyd, yn bechaduriaid.Qur'an 5:32
quote
(Dywedwch, ‘Dewch, mi adroddaf yr hyn y mae eich Arglwydd wedi ei wahardd ichi. [Mae’n gorchymyn] na chysylltwch ddim ag Ef, ac i rieni, triniaeth dda, ac) na laddwch eich plant o dlodi; fe ddarparwn Ni ar eu cyfer hwy a chwi. (A pheidiwch â dynesu at anfoesoldebau – yr hyn sy’n amlwg ohonynt a’r hyn sydd ynghudd.) Ac na laddwch yr enaid y mae Allah wedi gwahardd [ei ladd] ac eithrio trwy hawl [gyfreithiol]. Hyn a gyfarwyddodd Ef ichi fel y galloch ddefnyddio rheswm.Qur'an 6:151

Mae Mwslimiaid yn credu bod pob bywyd dynol yn gysegredig, a bod gan bawb enaid. Mae terfynu bywyd yn tanseilio ewyllys Allah. Mae Mwslimiaid yn credu mai Allah yn unig sydd i benderfynu hyd bywyd dynol.