Ysgrifennu un rhif fel ffracsiwn o rif arall

Os wyt ti’n cael {7} allan o {10} mewn prawf, gelli di ysgrifennu dy sgôr fel \frac{7}{10}.

Mae sgôr o {7}, wedi ei fynegi fel ffracsiwn o {10}, yn \frac{7}{10}.

Yn yr un modd, os oes {20} o sanau mewn drôr a bod {4} ohonyn nhw’n las, mae \frac{4}{20} o’r sanau’n las.

Felly, mae {4}, wedi ei fynegi fel ffracsiwn o {20}, yn \frac{4}{20}. Gallwn ni roi hyn yn ei ffurf symlaf drwy rannu’r rhifau top a gwaelod â {4}. Felly fe gawn ni \frac{1}{5}.

Question

Pa ffracsiwn o’r siâp mawr ydy’r siâp bach?

3 sgwâr wedi’u lliwio a 10 sgwâr wedi’u lliwio

Mae’r siâp bach yn \frac{3}{10} o’r siâp mawr.

Question

Pa ffracsiwn o’r siâp bach ydy’r siâp mawr?

3 sgwâr wedi’u lliwio a 10 sgwâr wedi’u lliwio

Mae’r siâp mawr yn \frac{10}{3} neu {3} \frac{1}{3} o’r siâp bach.

Os wyt ti’n mynegi rhif fel ffracsiwn o rif arall, mae’r rhif cynta yn mynd ar y top a’r ail rif yn mynd ar y gwaelod.

Question

Pa ffracsiwn o {1}~{metr} ydy {42}~cm? Rho dy ateb yn ei ffurf symlaf.

Mae {42}~cm fel ffracsiwn o {100}~cm yn \frac{42}{100} = \frac{21}{50}

Move on to Test
next