Adio a thynnu ffracsiynau

Mae’n anodd gweld beth fyddai’r ateb o adio \frac{1}{2} ac \frac{1}{3}. Wrth ailysgrifennu’r ffracsiynau gyda rhif cyffredin ar y gwaelod (sef {6} yn yr achos hwn) mae’n haws gweld yr ateb.

curriculum-key-fact
Cofia: Dim ond pan fydd y rhifau gwaelod yr un fath alli di adio a thynnu ffracsiynau.

Felly, i adio neu dynnu ffracsiynau:

  1. Newidia’r ffracsiynau fel bod yr un rhif ganddyn nhw ar y gwaelod.
  2. Wedyn gelli di adio neu dynnu’r rhifau top.

Enghraifft

\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}

\frac{7}{10} - \frac{2}{5} = \frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \frac{3}{10}

Question

Beth ydy \frac{1}{4} + \frac{1}{3} =~?

Diagram i ddangos 1/4 + 1/3 = ?

\frac{1}{4} + \frac{1}{3}= \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}

Diagram i ddangos 3/12 + 4/12 = 7/12

Rhifau cymysg

I adio rhifau cymysg, mae fel arfer yn haws trin y rhifau cyfan a’r ffracsiynau ar wahân:

Felly:

{3}\frac{1}{3}+{4}\frac{1}{2}={7}+ \frac{1}{3}+\frac{1}{2} = {7}+\frac{2}{6}+\frac{3}{6}={7}\frac{5}{6}

Question

Cyfrifa {6}\frac{4}{5}+{2}\frac{3}{10}

{6}\frac{4}{5}+{2}\frac{3}{10}={8}+ \frac{4}{5}+\frac{3}{10}  ={8}+\frac{8}{10}+\frac{3}{10}={8}\frac{11}{10}={9}\frac{1}{10}

Sylwa fod angen un cam ychwanegol yma gan fod \frac{11}{10} yn ffracsiwn pendrwm.

Gallwn ni dynnu yn yr un ffordd: {3}\frac{4}{5}-{2}\frac{3}{10}={1}+\frac{4}{5}-\frac{3}{10} ={1}+\frac{8}{10}-\frac{3}{10}={1}\frac{5}{10}={1}\frac{1}{2}

Ond rhaid bod yn barod ar gyfer enghreifftiau ychydig mwy cymhleth:

{4}\frac{1}{6}-{2}\frac{2}{3}={2}+ \frac{1}{6}-\frac{2}{3}={2}+\frac{1}{6}-\frac{4}{6}

Nawr rhaid ysgrifennu un o'r unedau fel ffracsiwn gyda {6} ar y gwaelod:

={1}+\frac{6}{6}+\frac{1}{6}-\frac{4}{6}={1}\frac{3}{6}={1}\frac{1}{2}

Dull arall o adio a thynnu rhifau cymysg ydy eu newid yn ffracsiynau pendrwm:

{3}\frac{1}{3}+{4}\frac{1}{2}=\frac{10}{3}+\frac{9}{2}=\frac{20}{6}+\frac{27}{6}=\frac{47}{6}= {7}\frac{5}{6}

Question

Cyfrifa {5}\frac{3}{8}-{3}\frac{3}{4}

{5}\frac{3}{8}-{3}\frac{3}{4}={2}+ \frac{3}{8}-\frac{3}{4} ={2}+\frac{3}{8}-\frac{6}{8}={1}+\frac{8}{8}+\frac{3}{8}-\frac{6}{8}={1}\frac{5}{8}

Neu {5}\frac{3}{8}-{3}\frac{3}{4}=\frac{43}{8}-\frac{15}{4}=\frac{43}{8}-\frac{30}{8}=\frac{13}{8}={1}\frac{5}{8}