Trefnu ffracsiynau

Pa ffracsiwn ydy’r mwyaf, \(\frac{3}{4}\) neu \(\frac{5}{7}\)?

Mae’n anodd ateb y cwestiwn hwn dim ond drwy edrych ar y ffracsiynau. Ond os wyt ti’n ysgrifennu’r ffracsiynau gyda’r un rhif ar y gwaelod, bydd y cwestiwn yn hawdd.

Enwadur \(\frac{3}{4}\) ydy \({4}\), ac enwadur \(\frac{5}{7}\) ydy \({7}\).

Mae \({4}\) a \({7}\) yn rhannu i mewn i \({28}\), felly gelli di ailysgrifennu’r ffracsiynau gyda \({28}\) yn enwadur.

\[\frac{3}{4}= \frac{21}{28}\]

\[\frac{5}{7}= \frac{20}{28}\]

Diagram i gymharu 3/4 a 5/7 - sef 21/28 a 20/28

Mae’n hawdd gweld bod \(\frac{21}{28}\) yn fwy na \(\frac{20}{28}\).

Felly mae \(\frac{3}{4}\) yn fwy na \(\frac{5}{7}\).

curriculum-key-fact
I gymharu ffracsiynau, ysgrifenna nhw’n gyntaf gyda’r un rhif ar y gwaelod.