Trefnu ffracsiynau

Pa ffracsiwn ydy’r mwyaf, \frac{3}{4} neu \frac{5}{7}?

Mae’n anodd ateb y cwestiwn hwn dim ond drwy edrych ar y ffracsiynau. Ond os wyt ti’n ysgrifennu’r ffracsiynau gyda’r un rhif ar y gwaelod, bydd y cwestiwn yn hawdd.

Enwadur \frac{3}{4} ydy {4}, ac enwadur \frac{5}{7} ydy {7}.

Mae {4} a {7} yn rhannu i mewn i {28}, felly gelli di ailysgrifennu’r ffracsiynau gyda {28} yn enwadur.

\frac{3}{4}= \frac{21}{28}

\frac{5}{7}= \frac{20}{28}

Diagram i gymharu 3/4 a 5/7 - sef 21/28 a 20/28

Mae’n hawdd gweld bod \frac{21}{28} yn fwy na \frac{20}{28}.

Felly mae \frac{3}{4} yn fwy na \frac{5}{7}.

curriculum-key-fact
I gymharu ffracsiynau, ysgrifenna nhw’n gyntaf gyda’r un rhif ar y gwaelod.