Ffactorau cyffredin a’r ffurf symlaf

Ffactorau cyffredin

Ffactorau rhif ydy’r rhifau sy’n rhannu i mewn iddo’n union.

Ffactor cyffredin unrhyw ddau rif cyfan ydy rhif sy’n rhannu i mewn i’r ddau.

Felly mae {4} yn ffactor cyffredin i {8} a {12}, gan ei fod yn rhannu i mewn i’r ddau ohonyn nhw. Mae {2} yn ffactor cyffredin i {2} a {6}, gan ei fod yn rhannu i mewn i’r ddau ohonyn nhw.

Ffurf symlaf

Rwyt ti’n gwybod bod \frac{4}{12} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}

Mae gan {4} a {12} ffactor cyffredin ( {4}), felly gallwn ni ysgrifennu \frac{4}{12} fel: \frac{1}{3} (rhannu’r top a’r gwaelod â {4}).

Mae gan {2} a {6} ffactor cyffredin ( {2}), felly gallwn ni ysgrifennu \frac{2}{6} fel \frac{1}{3} (rhannu’r top a’r gwaelod â {2}).

{1} ydy ffactor cyffredin {1} a {3}, felly does dim modd symleiddio \frac{1}{3}. Pan nad ydy hi’n bosib symleiddio ffracsiwn rydyn ni’n dweud bod y ffracsiwn yn ei ffurf symlaf.