Ffracsiynau cywerth

Mae torri’r deisen yn chwe darn hafal a bwyta dau yn gywerth â thorri’r deisen yn dri darn hafal a bwyta un. Rwyt ti’n bwyta’r un faint o’r deisen yn y naill achos a’r llall.

Diagram yn dangos ffracsiwn 2/6 o gylch, a ffracsiwn 1/3 o gylch
Question
Diagram yn dangos ffracsiwn 4/12 o gylch, a ffracsiwn 1/3 o gylch

Os ydy’r deisen yn cael ei thorri'n \({12}\) darn hafal, sawl darn fydd yn rhaid eu bwyta er mwyn cael yr hyn sy’n gywerth â \(\frac{1}{3}\) o’r deisen?

Gefaist ti’r ateb \({4}\)?

\[\frac{4}{12} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}\]

Mae \(\frac{4}{12}\), \(\frac{2}{6}\) ac \(\frac{1}{3}\) i gyd yn ffracsiynau cywerth.

Mae \(\frac{1}{3}\) yn gywerth â \(\frac{2}{6}\) oherwydd mae’r rhifau ar y top a’r gwaelod wedi eu lluosi â \({2}\).

Mae \(\frac{4}{12}\) yn gywerth ag \(\frac{1}{3}\) oherwydd mae’r rhifau ar y top a’r gwaelod wedi eu rhannu â \({4}\).

curriculum-key-fact
Wrth ysgrifennu ffracsiynau cywerth, gwna’r un lluosi neu rannu ar y rhifau top a gwaelod. Er enghraifft, os wyt ti’n lluosi’r top â 2, rhaid i ti luosi’r gwaelod â 2 hefyd.