Ffracsiynau cywerth

Mae torri’r deisen yn chwe darn hafal a bwyta dau yn gywerth â thorri’r deisen yn dri darn hafal a bwyta un. Rwyt ti’n bwyta’r un faint o’r deisen yn y naill achos a’r llall.

Diagram yn dangos ffracsiwn 2/6 o gylch, a ffracsiwn 1/3 o gylch
Question
Diagram yn dangos ffracsiwn 4/12 o gylch, a ffracsiwn 1/3 o gylch

Os ydy’r deisen yn cael ei thorri'n {12} darn hafal, sawl darn fydd yn rhaid eu bwyta er mwyn cael yr hyn sy’n gywerth â \frac{1}{3} o’r deisen?

Gefaist ti’r ateb {4}?

\frac{4}{12} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}

Mae \frac{4}{12}, \frac{2}{6} ac \frac{1}{3} i gyd yn ffracsiynau cywerth.

Mae \frac{1}{3} yn gywerth â \frac{2}{6} oherwydd mae’r rhifau ar y top a’r gwaelod wedi eu lluosi â {2}.

Mae \frac{4}{12} yn gywerth ag \frac{1}{3} oherwydd mae’r rhifau ar y top a’r gwaelod wedi eu rhannu â {4}.

curriculum-key-fact
Wrth ysgrifennu ffracsiynau cywerth, gwna’r un lluosi neu rannu ar y rhifau top a gwaelod. Er enghraifft, os wyt ti’n lluosi’r top â 2, rhaid i ti luosi’r gwaelod â 2 hefyd.