Beth ydy ffracsiwn?

Os wyt ti’n torri teisen yn ddau ddarn hafal ac yn bwyta un ohonyn nhw, rwyt ti wedi bwyta \frac{1}{2} (hanner) teisen.

Diagram o gylch wedi’i rannu’n ddwy ran hafal

Os ydy teisen yn cael ei thorri’n bum darn hafal a dy fod ti'n bwyta tri ohonyn nhw, rwyt ti wedi bwyta \frac{3}{5} (tair rhan o bump) o deisen.

Diagram yn dangos cylch â phum rhan hafal, a ffracsiwn 3/5 o gylch

Mae \frac{1}{2} a \frac{3}{5} yn enghreifftiau o ffracsiynau – rhannau o rywbeth cyfan.