Co-aontaran agus eas-aontaran test questions

1

Obraich a-mach co-aontar na loidhne dhìrich, a tha a' dol tron phuing (0,-7) le caisead de 4, san riochd \(y = mx + c\).

2

Obraich a-mach co-aontar na loidhne a tha a' dol tro na puingean C(0,-1) agus D(2,3).

3

Obraich a-mach caisead na loidhne dhìrich le co-aontar \(4y - 8x - 1 = 0\).

4

Obraich a-mach caisead na loidhne dhìrich a tha co-shìnte ris an loidhne aig a bheil an co-aontar \(2y - x + 4 = 0\).

5

Obraich a-mach caisead na loidhne dhìrich a tha a' dol tro na puingean P(-1,1) agus Q(5,13).

6

Obraich a-mach co-aontar na loidhne dhìrich a tha co-shìnte ri \(2y = 3x - 7\) agus a tha a' dol tro (0.5, -1).

7

Fuasgail an co-aontar: \(6x + 15 = 4x + 17\)

8

Fuasgail an co-aontar: \(3(8 - x) + 1 = x + 5\)

9

Fuasgail an t-eas-aontar: \(5y - 16 \ge y + 32\)

10

Fuasgail na co-aontaran co-amail seo:

\[3x + y = 7\]

\[3x - y = 5\]

11

Fuasgail na co-aontaran co-amail seo:

\[3x + 2y = 4\]

\[2x + y = 3\]

12

Fuasgail na co-aontaran co-amail seo:

\[5x + 2y = 20\]

\[x + 4y = 13\]

13

Atharraich cuspair an fhoirmle gu t.

\[C = k{t^2}\]

14

Atharraich cuspair an fhoirmle gu \(a\).

\[{L^2} = {a^2} + {b^2}\]

15

Atharraich cuspair an fhoirmle gu \(h\).

\[A = \sqrt {\frac{{hw}}{{3600}}}\]