Ag atharrachadh cuspair foirmle

Nuair a bhios sinn ag atharrachadh cuspair foirmle, bidh sinn ag ath-òrdachadh an fhoirmle gus am bi cuspair diofraichte againn.

Gus seo a dhèanamh, cuimhnich:

Atharraich taobh, atharraich obrachadh

Ga chur ann an dòigh eile, ma ghluaiseas tu teirm bho aon taobh dhen t-samhla co-ionann chun an taoibh eile, atharraich d' obrachadh airson a dhol an rathad eile. Canaidh sinn an t-inbhears ri obrachadh a' dol an rathad eile.

Mar eisimpleir, ma tha an teirm a thu ag iarraidh a ghluasad a' cur-ris, bidh e a' toirt-air-falbh nuair a ghluaiseas tu e chun an taoibh eile.

Thoir sùil air Nàiseanta 4 - Ag atharrachadh cuspair foirmle mus lean thu ort.

Eisimpleir

A' cleachdadh \(P = 2(x - 3)\) atharraich cuspair an fhoirmle gu \(x\).

Freagairt

\[P = 2(x - 3)\]

\[\frac{P}{2} = x - 3\]

Cuimhnich an riaghailt 'atharraich taobh, atharraich obrachadh'

\[\frac{P}{2} + 3 = x\]

Mar sin \(x = \frac{P}{2} + 3\)

Feuch a-nis na ceistean gu h-ìosal.

Question

A' cleachdadh an fhoirmle airson farsaingeachd cearcaill, atharraich cuspair an fhoirmle gu 'r'.

\[A = \pi {r^2}\]

An toiseach, gluais \(\pi\) chun an taoibh eile. Bhon a tha seo ag iomadachadh \({r^2}\), gabhaidh a roinn nuair a ghluaiseas sinn e chun an taoibh eile.

\[\frac{A}{\pi } = {r^2}\]

An uair sin, feumaidh sinn an 'ceàrnagaichte' a ghluasad. Mar sin nuair a tha thu a' dol an rathad eile bho bhith a' ceàrnagachadh teirm, tha thu ag obrachadh a-mach an fhreumh cheàrnagaich.

\[\sqrt {\frac{A}{\pi }} = r\]

Mar sin \(r = \sqrt {\frac{A}{\pi }}\)

Question

A' cleachdadh \(s = ut + \frac{1}{2}a{t^2}\) atharraich cuspair an fhoirmle gu '\(t\)'.

\[s = ut + \frac{1}{2}a{t^2}\]

Gluais 'ut' an toiseach a rèir na riaghailt a bh' agad roimhe

\[s - ut = \frac{1}{2}a{t^2}\]

'S e an t-inbhears aig a bhith a' roinn le 2 a bhith ag iomadachadh le 2. Mar sin iomadaich an taobh eile gu lèir le 2.

\[2(s - ut) = a{t^2}\]

An uair sin gluais t2

\[\frac{2(s-ut)}{t^{2}}=a\]

\[a=\frac{2(s-ut)}{t^{2}}\]

Move on to Video
next