A' cruthachadh pàidhrichean cho-aontaran

Eisimpleir

San taigh-dhealbh, cheannaich aon teaghlach 2 dheoch agus 4 pocain popcorn a chosg £15.00 uile-gu-lèir.

Cheannaich teaghlach eile 3 deochan agus 2 phocan popcorn a chosg £10.50 uile-gu-lèir.

Dè tha aon deoch (d) a' cosg agus aon phocan popcorn (p)?

An turas seo, feumaidh sinn gach co-aontar a chruthachadh bhon fhiosrachadh gu h-àrd.

2d + 4p = 15

3d + 2p = 10.5

Iomadaich co-aontar 1 le -1

- 2d - 4p =  - 15(Co-aontar\,3)

Iomadaich co-aontar 2 le 2

6d + 4p = 21(Co-aontar\,4)

A' cur-ris co-aontaran 3 agus 4:

( - 2d - 4p =  - 15) + (6d + 4p = 21)

-2d-4p=-15

6d+4p=21

Le bhith a' cur-ris nan co-aontaran seo gheibh sinn:

4d = 6

d = \frac{6}{4}

d = 1.5

Ionadaich d a-steach do cho-aontar 1: 2d + 4p = 15

Nuair a tha d = 1.5

2 \times 1.5 + 4p = 15

3 + 4p = 15

4p = 15 - 3

4p = 12

p = \frac{{12}}{4} = 3

Mar sin bhon tha d = 1.5 agus p = 3, tha aon deoch a' cosg £1.50 agus tha aon phocan popcorn £3.00.