Llinellau croestoriadol a pharalel test questions

1

Beth ydy llinellau croestoriadol?

2

Beth ydy llinellau paralel?

3

Pa lun sy'n dangos onglau eiledol?

4

Pa lun sy'n dangos onglau cyferbyn?

5

Pa lun sy'n dangos onglau cyfatebol?

6

Pa lun sy'n dangos onglau cydfewnol?

7

Beth ydy maint ongl \({q}^\circ\)?

Diagram onglau ar linellau croestoriadol a pharalel

8

Beth ydy maint ongl \({p}^\circ\)?

Diagram onglau ar linellau croestoriadol a pharalel

9

Beth ydy maint ongl \({r}^\circ\)?

Diagram onglau ar linellau croestoriadol a pharalel

10

Beth ydy maint ongl \({s}^\circ\)?

Diagram onglau ar linellau croestoriadol a pharalel