Llinellau paralel a hafal

Mae llinellau paralel yn cael eu marcio â saethau.

Diagram llinellau paralel

Mae llinellau hafal o ran hyd yn cael eu marcio â llinellau cwta.

Diagram llinellau paralel
Question

Yn y diagram isod, mae \({DE}\) yn baralel i \({AC}\), ac mae \({AB} = {CB}\).

Diagram llinellau hafal

a) Canfydda faint ongl \({a}\). Rho reswm dros dy ateb.

b) Canfydda faint ongl \({c}\). Rho reswm dros dy ateb.

c) Canfydda faint ongl \({b}\). Rho reswm dros dy ateb.

ch) Canfydda faint ongl \({e}\). Rho reswm dros dy ateb.

a) \({a} = {40}^\circ\) (ongl gyfatebol i ongl \({D}\))

b) \({c} = {40}^\circ\) (\({AB} = {CB}\), felly \({ongl~a} = {ongl~c}\))

c) \({b} = {100}^\circ\) (onglau mewn triongl yn adio i \({180}^\circ\))

ch) \({e} = {140}^\circ\) (mae \({e}\) ac \({c}\) yn onglau cydfewnol)

Move on to Test
next