Llinellau paralel a hafal

Mae llinellau paralel yn cael eu marcio â saethau.

Diagram llinellau paralel

Mae llinellau hafal o ran hyd yn cael eu marcio â llinellau cwta.

Diagram llinellau paralel
Question

Yn y diagram isod, mae {DE} yn baralel i {AC}, ac mae {AB} = {CB}.

Diagram llinellau hafal

a) Canfydda faint ongl {a}. Rho reswm dros dy ateb.

b) Canfydda faint ongl {c}. Rho reswm dros dy ateb.

c) Canfydda faint ongl {b}. Rho reswm dros dy ateb.

ch) Canfydda faint ongl {e}. Rho reswm dros dy ateb.

a) {a} = {40}^\circ (ongl gyfatebol i ongl {D})

b) {c} = {40}^\circ ( {AB} = {CB}, felly {ongl~a} = {ongl~c})

c) {b} = {100}^\circ (onglau mewn triongl yn adio i {180}^\circ)

ch) {e} = {140}^\circ (mae {e} ac {c} yn onglau cydfewnol)

Move on to Test
next