A' cur turas air dòigh

Nuair a bhios tu a' cur turas air dòigh, 's àbhaist gum feum thu coimhead air clàran-ama, agus cuideachd coimhead air dè cho fada 's a bheir gach pàirt dhen turas.

Eisimpleir

Tha agallamh aig Caroline ann an Dùn Èideann aig \(3f\). Chì thu pàirt dhen chlàr-ama gu h-ìosal.

A' fàgail stèisean ionadailA' ruighinn Dhùn Èideann
\[12.45\]\[13.50\]
\[13.20\]\[14.26\]
\[13.50\]\[14.54\]
\[14.20\]\[15.27\]

Bheir i \(15\,mionaidean\) eadar an dachaigh aice agus an stèisean ionadail.

Bheir i \(20\,mionad\) eadar an stèisean ann an Dùn Èideann agus an oifis sa bheil an t-agallamh.

Question

Dè an uair aig am feum i an dachaigh fhàgail, aig a' char as fhaide, airson a bhith aig an agallamh air an uair?

Dè an uair aig an ruig i an oifis sa bheil an t-agallamh?

Airson gum bi ùine gu leòr aice ann an Dùn Èideann, feumaidh i ruighinn air an trèan aig \(14.26\). Bheir sin dhi \(20\,mionaid\) airson faighinn chun na h-oifis. Cha toir an trèan a tha a' ruighinn aig \(14.54\) dhi ach sia mionaidean mus tòisich an t-agallamh.

Tha an trèan a tha a' ruighinn Dhùn Èideann aig \(14.26\) a' fàgail stèisean Caroline aig \(13.20\).

Seach gum feum i \(15\,mionaidean\) airson faighinn chun an stèisein, dh'fheumadh i an taigh fhàgail aig \(13.05\) aig a' char as fhaide, (\(1.05f\)).

Bu chòir gun ruig i an oifis aig \(14.46\) (\(2.46f\)).

Move on to Test
next