A' cur turas air dòigh

Nuair a bhios tu a' cur turas air dòigh, 's àbhaist gum feum thu coimhead air clàran-ama, agus cuideachd coimhead air dè cho fada 's a bheir gach pàirt dhen turas.

Eisimpleir

Tha agallamh aig Caroline ann an Dùn Èideann aig 3f. Chì thu pàirt dhen chlàr-ama gu h-ìosal.

A' fàgail stèisean ionadailA' ruighinn Dhùn Èideann
12.45 13.50
13.20 14.26
13.50 14.54
14.20 15.27

Bheir i 15\,mionaidean eadar an dachaigh aice agus an stèisean ionadail.

Bheir i 20\,mionad eadar an stèisean ann an Dùn Èideann agus an oifis sa bheil an t-agallamh.

Question

Dè an uair aig am feum i an dachaigh fhàgail, aig a' char as fhaide, airson a bhith aig an agallamh air an uair?

Dè an uair aig an ruig i an oifis sa bheil an t-agallamh?

Airson gum bi ùine gu leòr aice ann an Dùn Èideann, feumaidh i ruighinn air an trèan aig 14.26. Bheir sin dhi 20\,mionaid airson faighinn chun na h-oifis. Cha toir an trèan a tha a' ruighinn aig 14.54 dhi ach sia mionaidean mus tòisich an t-agallamh.

Tha an trèan a tha a' ruighinn Dhùn Èideann aig 14.26 a' fàgail stèisean Caroline aig 13.20.

Seach gum feum i 15\,mionaidean airson faighinn chun an stèisein, dh'fheumadh i an taigh fhàgail aig 13.05 aig a' char as fhaide, ( 1.05f).

Bu chòir gun ruig i an oifis aig 14.46 ( 2.46f).

Move on to Test
next