Ag atharrachadh uair dheicheach gu uair àbhaisteach

Ma gheibh thu freagairt deicheach an dèidh ceist obrachadh a-mach, feumaidh tu atharrachadh bho uair dheicheach gu uair àbhaisteach airson a sgrìobhadh ceart.

Mar eisimpleir ma gheibh thu am freagairt 3.5\,uairean air an àireamhair, bu chòir dhut a sgrìobhadh mar 3\frac{1}{2}\,uairean no 3\,uairean\,30\,mionaid.

curriculum-key-fact
  • 60\,diog\,=\,1\,mionaid
  • 60\,mionaid\,=\,1\,uair
Question

Sgrìobh 4.2\,mionaidean ann am mionaidean agus diogan.

4.2\,mionaidean\,=\,4\,mionaidean\,+\,0.2\,mionaid

0.2\,de\,mhionaid\,= 0.2\,de\,60\,diog

0.2 \times 60\,diogan = 12\,diogan

So 4.2\,mionaidean = 4\,mionaidean\,12\,diogan

Question

Sgrìobh 6.85\,uairean ann an uairean agus mionaidean.

6.85\,uairean = 6\,uairean + 0.85\,mionaid

0.85\,de\,uair = 0.85\,de\,60\,mionaid

Mar sin 6.85\,uair = 6\,uairean\,51\,mionaidean