Ag atharrachadh uair dheicheach gu uair àbhaisteach

Ma gheibh thu freagairt deicheach an dèidh ceist obrachadh a-mach, feumaidh tu atharrachadh bho uair dheicheach gu uair àbhaisteach airson a sgrìobhadh ceart.

Mar eisimpleir ma gheibh thu am freagairt \(3.5\,uairean\) air an àireamhair, bu chòir dhut a sgrìobhadh mar \(3\frac{1}{2}\,uairean\) no \(3\,uairean\,30\,mionaid\).

curriculum-key-fact
  • \[60\,diog\,=\,1\,mionaid\]
  • \[60\,mionaid\,=\,1\,uair\]
Question

Sgrìobh \(4.2\,mionaidean\) ann am mionaidean agus diogan.

\[4.2\,mionaidean\,=\,4\,mionaidean\,+\,0.2\,mionaid\]

\[0.2\,de\,mhionaid\,= 0.2\,de\,60\,diog\]

\[0.2 \times 60\,diogan = 12\,diogan\]

So \(4.2\,mionaidean = 4\,mionaidean\,12\,diogan\)

Question

Sgrìobh \(6.85\,uairean\) ann an uairean agus mionaidean.

\[6.85\,uairean = 6\,uairean + 0.85\,mionaid\]

\[0.85\,de\,uair = 0.85\,de\,60\,mionaid\]

Mar sin \(6.85\,uair = 6\,uairean\,51\,mionaidean\)