Ag obrachadh a-mach beàrnan ùine

Tha trì dòighean ann air beàrnan ùine obrachadh a-mach.

Chan eil e gu diofar dè an dòigh a thaghas tu, fhad 's a bhios tu cofhurtail ga chleachdadh.

Ach ge bith dè an dòigh a thaghas tu, feuch gun seall thu d' obrachadh. Nì e feum dha na freagairtean agad mu ùine ma bhios iad soilleir.

Eisimpleir

Bidh Daniel a' tòiseachadh san sgoil aig \(8.25m\) agus bidh e a' crìochnachadh aig \(3.15f\). Dè cho fada 's a tha e san sgoil?

Faodaidh tu seo obrachadh a-mach ann an dà dhòigh, a' cleachdadh Loidhneachan ùine no A' cunntadh air adhart.

Loidhneachan ùine

Seo far a bheil beàrn ùine air a shealltainn air loidhne ùine.

Ceum a h-Aon

An toiseach tarraing loidhne le \(8.25m\) (nuair a thòisich Daniel san sgoil) aig aon cheann agus \(3.15f\) (nuair a chrìochnaidh Daniel san sgoil) aig a' cheann eile.

Line diagram from 8.25 am - 3.15 pm

Ceum a Dhà

An uair sin seall \(9m\) agus \(3f\) air an loidhne.

9am and 3am marked on same timeline

Ma thogras tu, seall \(\text{meadhan-là}\).

12 noon marked on same timeline

Ceum a Trì

A-nis obraich a-mach am beàrn ùine airson gach earrainn.

Time intervals added for each section.

Ceum a Ceithir

Cuir-ris iad a-nis.

\[3\,u + 3\,u + 35\,mion + 15\,mion = 6\,uairean\, 50\,mionaid\]