Cyflwyniad

Wrth ymateb i’r nofel hon bydd disgwyl i ti:

  • werthfawrogi cynnwys, themâu a chymeriadau’r nofel
  • adnabod a gwerthfawrogi arddull yr awdur, dyfynnu a thrafod addasrwydd
  • cyflwyno ymateb personol a chreadigol i’r nofel

Mae’r nofel yn digwydd yn yr ardal hon:

Map o leoliadau'r nofel 'Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr'Map o leoliadau'r nofel Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr