Daioni, drygioni a dioddefaint (Islam) test questions

1

Beth yw ystyr fitra?

2

Beth yw drygioni naturiol?

3

Pwy, neu beth, yw Iblis?

4

Cafodd y Diafol ei orfodi i adael y Nefoedd am ei fod yn gwrthod ymgrymu ger bron pwy?

5

Beth mae Mwslimiaid yn ei gredu am fywyd?

6

Beth yw ystyr ewyllys rydd?

7

Sut y dylai Mwslimiaid ymateb i ddrygioni?

8

Beth yw drygioni moesol?

9

Sut mae Mwslimiaid yn ymateb i ddioddefaint a drygioni?

10

Beth yw ystyr rhagordeiniad?