Cred mewn rhagordeiniad

Ystyr cred mewn rhagordeiniad, neu al Qadr, yw bod Allah yn gwybod am bopeth sydd yn mynd i ddigwydd. Ni all dim byd ddigwydd oni bai fod Allah yn ewyllysio hynny. Ond mae Mwslimiaid yn credu nad yw hyn yn rhwystro bodau dynol rhag gwneud dewisiadau rhydd. Mae gan bob bod dynol ewyllys rydd a gallant wneud dewisiadau yn eu bywydau eu hunain.

Oherwydd mai prawf yw bywyd, mae’n bwysig fod gan Fwslimiaid gyfle i wneud dewisiadau am y modd y maen nhw’n byw eu bywydau. Mae credu mewn rhagordeiniad yn un o erthyglau ffydd Mwslimiaid.

Cred yn Nydd y Farn

Dydd y Farn yw’r adeg pryd y caiff bywyd pob bod dynol ei asesu i benderfynu a yw’n mynd i’r Nefoedd neu i Uffern. Caiff y meirw eu codi o’u beddau i gael eu barnu ar eu ffydd yn Allah, a sut y maen nhw wedi byw eu bywydau. Caiff y farn hon ei seilio ar sut y mae Mwslim wedi defnyddio ewyllys rydd a’r dewisiadau bywyd a wnaeth.