Beth mae Islam yn ei ddweud am darddiad drygioni?

Mae’r Qur’an yn dysgu bod drygioni’n tarddu o wrthodiad Shaytan, neu Iblis, i foesymgrymu i Adda pan orchmynnodd Allah iddo wneud hynny. Am ei anufudd-dod cafodd Iblis ei daflu allan o’r Nefoedd gan Allah, ac addawodd y byddai’n dial drwy dreulio tragwyddoldeb yn ceisio temtio bodau dynol i wneud drygioni.

quote
A [sôn] pan ddywedasom wrth yr angylion, “Ymgrymwch ger bron Adda”; felly dyma hwy’n ymgrymu, ac eithrio Iblis. Gwrthododd ef a bu’n drahaus a daeth yn un o’r anghredinwyr.Qur’an 2:34

Mae’r Diafol yn profi bodau dynol drwy eu temtio oddi wrth plygu i Allah. Dywedodd y Diafol Iblis, a elwir Shaytan weithiau, y byddai hyd byth yn ceisio temtio bodau dynol i ddewis y drwg yn hytrach na’r da.

Er y caiff Iblis roi ffydd Mwslimiaid ar brawf, nid yw’n gydradd ag Allah, ac ni all niweidio neb oni bai fod Allah yn caniatáu iddo wneud hynny:

quote
Ni all Shaytan eu niweidio o gwbl, ac eithrio fel y caniatao Allah; ac ar Allah boed i’r credinwyr roi eu hymddiriedaeth.Qur’an 58:10

Rhybuddiodd Muhammad Fwslimiaid hefyd:

quote
Gochelwch rhag Shaytan, mae’n ysu i’ch troi oddi wrth addoli Allah, felly gochelwch rhagddo ym materion crefyddPregeth Olaf Araith Ffarwél y Proffwyd Muhammad