Cilometrau i filltiroedd

Yn y DU, rydyn ni'n tueddu mesur pellterau mawr mewn milltiroedd, a phellterau llai mewn metrau. Cyn y gallwn ni ddeall sut i drosi rhwng yr unedau hyn, yn gyntaf mae'n rhaid i ni ddeall y gwahaniaethau rhwng centimetrau, metrau a chilometrau.

Mae metr yn uned fetrig safonol o hyd sy'n gallu cael ei haddasu trwy ddefnyddio rhagddodiad metrig fel mili, centi neu gilo. Gellir defnyddio'r rhagddodiaid hyn yn achos unrhyw uned fetrig a dylet ti eu hadnabod o fywyd bob dydd.

Cilo

Mae'r rhagddodiad cilo yn golygu 1,000 neu 103 mewn ffurf safonol. Felly cilometr yw 1,000 m, cilogram yw 1,000 g a chilowat yw 1,000 W.

Centi

Mae'r rhagddodiad centi yn golygu 0.01, 10-2 neu ganfed. Centimetr yw 0.01 metr a chentilitr yw 0.01L.

Mili

Mae'r rhagddodiad mili yn golygu milfed, 0.001 neu 10-3.

Efallai dy fod wedi sylwi bod yr holl ragddodiaid metrig yn bwerau 10, ond mae yna 12 modfedd mewn troedfedd a 5,280 troedfedd mewn milltir! Dyma'r rheswm pam y mabwysiadwyd y system fetrig yn lle'r hen system imperial o fesuriadau.

MetrigImperial
centimetraumodfeddi
metrautroedfeddi
cilometraumilltiroedd
Question

Trosa 43 cm i fetrau.

1 m = 100 cm.

43 ÷ 100 = 0.43.

Felly 43 cm = 0.43 m.

Question

Trosa 3.4 m i filimetrau.

1 m = 1,000 mm.

3.4 × 1,000 = 3,400.

Felly 3.4 m = 3,400 mm.

Mae yna ddwy ffordd i drosi rhwng milltiroedd a chilometrau - trosi union a throsi bras.

1 milltir = 1.6093.44 km neu 1 km = 0.6213712 milltir.

I frasamcanu'r gwerth hwn, gallwn ni ddweud bod 1~milltir = \frac {8} {5}~{km}. Oherwydd bod y brasamcan hwn yn agos iawn at y gwir werth, mae'n cael ei ddefnyddio'n aml.

I drosi o filltiroedd i gilometrau, yn gyntaf byddi di'n lluosi ag 8 yna'n rhannu â 5.

{milltiroedd}~\rightarrow~\times{8}~\rightarrow~\div{5}~\rightarrow~{cilometrau}

I drosi o gilometrau i filltiroedd, byddi di'n gwneud y gwrthwyneb – lluosi â 5 yna rhannu ag 8.

{cilometrau}~\rightarrow~\div{5}~\rightarrow~\times{8}~\rightarrow~{metrau}

Nid oes angen i ti gofio'r union drosiad, ond bydd disgwyl i ti wybod y brasamcan.

Question

Trosa 24 km i filltiroedd gan ddefnyddio trosi bras a throsi union. Ni ddylet ti ddefnyddio cyfrifiannell i wneud y brasamcan.

24 × 0.6213712 = 14.91.

24 km yw 14.91 milltir (i ddau le degol).

24 × 5 = 120.

120 ÷ 8 = 15.

24 km yw 15 milltir yn fras.

Question

Oddeutu sawl km sydd mewn 35 milltir?

35 ÷ 5 = 7.

7 × 8 = 56.

35 milltir yw 56 cilometr yn fras.