Tebygolrwydd digwyddiadau wedi eu cyfuno

Rwyt ti’n gwybod eisoes mai tebygolrwydd canlyniad ydy:

curriculum-key-fact
nifer y ffyrdd y gall canlyniad ddigwydd ÷ cyfanswm nifer y canlyniadau posib

Ond dydy hi ddim yn hawdd canfod cyfanswm nifer y canlyniadau posib bob amser – yn enwedig pan fydd mwy nag un digwyddiad.

Question

Rwyt ti’n taflu {2} ddarn ceiniog, unwaith yr un. Beth ydy cyfanswm nifer y canlyniadau posib pan maen nhw’n glanio, â naill ai’r pen neu’r gynffon i fyny?

Nid {3} ( {2} ben, pen a chynffon a {2} gynffon) ydy cyfanswm nifer y canlyniadau posib. I ganfod gwir nifer y canlyniadau posib, rhaid i ni restru’r canlyniadau neu ddefnyddio tabl.

Dull 1 - Defnyddio rhestr

Tabl yn dangos canlyniadau posib o daflu dau ddarn ceiniog

Dull 2 - Defnyddio tabl

Tabl yn dangos canlyniadau posib o daflu dau ddarn ceiniog

Mae’r {2} ddull hwn yn dangos bod {4} canlyniad posib. Gallwn ni ddefnyddio’r ffaith hon i gyfrifo tebygolrwydd.

Er enghraifft, does dim ond {1} ffordd o gael {2} ben, felly mae tebygolrwydd ( {T}) cael {2} ben yn \frac{1}{4}.

Gallwn ddweud T~(\text{2~ben})=\frac{1}{4}.

Mae {2} ffordd o gael pen a chynffon, felly T~(\text{pen~a~chynffon})=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}.

Wrth restru canlyniadau posib, ceisia fod mor rhesymegol ag y medri di. Os byddi di’n ailadrodd neu’n anghofio unrhyw un ohonyn nhw, bydd yn effeithio ar weddill dy atebion.

Question

Teflir {2} ddis tetrahedrol (pedairochrog).

Diagram graddfa tebygolrwydd

Copïa a chwblha’r tabl canlynol, sy’n dangos cyfanswm eu sgoriau:

Tabl i gyfrifo canlyniadau posib o daflu dau ddis tetrahedrol (pedairochrog)

a) Beth ydy’r canlyniad mwyaf tebygol?

b) Beth ydy’r tebygolrwydd mai {3} fydd cyfanswm y sgoriau?

c) Beth ydy’r tebygolrwydd y bydd cyfanswm y sgoriau’n fwy na {5}?

Tabl yn dangos canlyniadau o daflu dau ddis tetrahedrol (pedairochrog)

a) {5} ydy’r canlyniad mwyaf tebygol.

b) Tebygolrwydd cael y cyfanswm {3} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}.

c) Tebygolrwydd cael cyfanswm mwy na {5} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}.

Move on to Test
next