Graddfa tebygolrwydd

Disgrifio tebygolrwydd

Yn aml byddwn ni’n ffurfio barn ynghylch a fydd rhywbeth yn digwydd, ac yn defnyddio geiriau i ddisgrifio pa mor debygol ydy'r digwyddiad. Er enghraifft, gallen ni ddweud ei bod yn debygol y bydd yr haul yn codi yfory, neu ei bod yn amhosib dod o hyd i rywun sydd dros {3}~{m} o daldra.

Graddfa tebygolrwydd

Mae mathemateg yn defnyddio rhifau i ddisgrifio tebygolrwydd. Gallwn ni ysgrifennu tebygolrwydd ar ffurf ffracsiynau, degolion neu ganrannau. Gelli di hefyd ddefnyddio graddfa tebygolrwydd, yn dechrau ar {0} (amhosib) ac yn gorffen ar {1} (sicr).

Dyma ddigwyddiadau wedi eu gosod ar raddfa tebygolrwydd.

Diagram graddfa tebygolrwydd