Siapiau tebyg

Dywedwn fod dau siâp yn debyg os ydyn nhw union yr un siâp, ond bod eu maint yn wahanol.

Mae graddio pob hyd ar y siâp gwreiddiol yn gallu creu siâp tebyg. Mae hyn yn golygu eu bod wedi eu helaethu neu eu byrhau yn yr un cyfraneddau. Galwn hyn yn ffactor graddfa.

Question

Pa rai o’r siapiau canlynol sy’n debyg?

Wyth siâp â labeli A i F. Ciwb yw A, cylch yw B, saeth yw C, petryal yw Ch, petryal yw D, ciwb yw Dd, cylch yw E, a saeth yw F

Mae A a Dd yn giwbiau tebyg; gan fod yr hyd, y lled a’r uchder yn gyfartal, mae pob ciwb yn debyg

Mae B ac E yn gylchoedd tebyg; mae pob cylch yn debyg.

Mae C ac F yn saethau tebyg; mae F ddwywaith mor fawr â C ac mae wedi ei gylchdroi 90°

Nid yw Ch a D yn debyg; mae Ch wedi ei ymestyn yn ôl ffactor graddfa o 2 i un cyfeiriad, ond nid i’r llall.