Sut mae Cristnogion yn ymateb i ddrygioni a dioddefaint?

Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn credu bod dwy brif ffordd i ymateb i ddrygioni a dioddefaint yn y byd:

Gweddïo

Dylai Cristnogion weddïo, naill ai am i Dduw gael gwared ar beth bynnag sy'n achosi drygioni neu am iddo helpu Cristnogion i ymdopi â drygioni a dioddefaint.

Os yw rhywun wedi gwneud drygioni moesol, er enghraifft dwyn, fyddai Cristion ddim yn barnu'r unigolyn, ond yn ymddiried y byddai Duw yn ei gosbi am yr hyn mae wedi'i wneud.

Helpu

Dylai Cristnogion ddilyn esiampl Iesu mewn bywyd. Mae hyn yn golygu dylen nhw wneud pethau i helpu pobl sy'n dioddef.

Mae rhai dysgeidiaethau'n ei gwneud hi'n glir sut dylai Cristnogion ymateb i ddioddefaint a drygioni. Mae Dameg y Defaid a'r Geifr ym Mathew 25:31-46 - lle mai Iesu'n dychwelyd i wobrwyo pawb sydd wedi bwydo pobl newynog, rhoi dillad am bobl noeth, ymweld â phobl yn y carchar, a gofalu am gleifion - yn dysgu Cristnogion i ofalu am bobl sy'n dioddef.

Neges Iesu yma yw bod Cristion sy'n anwybyddu rhywun sy'n wael neu'n newynog yn anwybyddu Iesu ei hun.

Hefyd, mae geiriau Gweddi'r Arglwydd yn dysgu Cristnogion i faddau i bobl eraill fel mae Duw yn maddau iddyn nhw.

Mae Cristnogion hefyd yn ymgyrchu ac yn gweithredu er mwyn lleihau effeithiau drygioni natur, er enghraifft effaith daeargrynfeydd ar bobl sy'n byw mewn tai o ansawdd gwael.

Move on to Test
next