Beth mae Cristnogaeth yn ei ddysgu am ddrygioni a dioddefaint?

Byddai drygioni a dioddefaint yn gallu gwneud i Gristnogion amau yw Duw yn hollalluog, yn hollgariadus, neu'n hollwybodus. Er enghraifft:

  • Pe bai Duw yn gallu gwneud popeth, pam na fyddai'n atal trychinebau naturiol?
  • Pe bai Duw yn caru popeth, pam na fyddai'n atal dioddefaint?
  • Pe bai Duw yn gwybod popeth, oni fyddai'n gwybod bod pobl yn mynd i wneud rhywbeth drwg ac yn eu hatal nhw?

Weithiau bydd Cristnogion yn rhoi un neu fwy o'r atebion canlynol:

  • Mae Duw wedi rhoi ewyllys rydd i bobl. Mae wedi dangos i bobl bod rhaid iddyn nhw ufuddhau i'r Deg Gorchymyn a dilyn bywyd a dysgeidiaeth Iesu. Yna, lle bodau dynol yw penderfynu dilyn cyfarwyddiadau Duw neu beidio.
  • Mae gan Dduw gynllun ar gyfer bywydau pobl, ac efallai na fyddan nhw'n ei ddeall bob amser. Efallai bydd hyn yn cynnwys drygioni a dioddefaint, ond dylai Cristnogion ymddiried yng nghynllun Duw a chadw ffydd.
  • Mae Duw eisiau i bobl ddilyn enghraifft Iesu a helpu pobl sy'n dioddef. Rhaid bod gan Dduw reswm dros ganiatáu drygioni a dioddefaint, ond mae'r rheswm y tu hwnt i ddealltwriaeth bodau dynol.
  • Mae Cristnogion hefyd yn gweddïo dros bobl sy'n dioddef ac yn ceisio eu helpu nhw.
  • Mae drygioni a dioddefaint yn y bywyd hwn yn ffordd o baratoi ar gyfer y Nefoedd. Mae drygioni a dioddefaint yn rhoi cyfle i bobl i fod yn bobl well a gwella eu heneidiau. Maen nhw'n credu y bydd Duw yn eu gwobrwyo nhw yn y Nefoedd.