Tarddiad drygioni

Ewyllys rydd

Mae Cristnogion yn credu bod Duw wedi rhoi ewyllys rydd i fodau dynol. Hwn yw gallu bodau dynol i wneud eu penderfyniadau eu hunain. Mae'n golygu, er bod Duw wedi gwneud byd a'i fod yn dda, mai bodau dynol sy'n penderfynu gwneud pethau da neu ddrwg.

Beth mae Cristnogaeth yn ei ddweud am darddiad drygioni?

Mae llawer o Gristnogion yn credu bod drygioni'n digwydd oherwydd bod Adda ac Efa wedi anufuddhau i Dduw. Yng Ngardd Eden, bwytodd Adda ac Efa y ffrwyth gwaharddedig. Cosbodd Duw Adda ac Efa am hyn, a'r gosb oedd profi dioddefaint yn eu bywydau. 'Y cwymp' yw'r enw ar hyn.

Mae rhai Cristnogion yn credu bod pawb wedi etifeddu'r duedd i bechu gan Adda ac Efa. Pechod gwreiddiol yw'r enw ar y gred hon. Yn ôl y gred hon, mae pob bod dynol yn cael ei eni â thuedd tuag at ddrygioni a'r gallu i achosi dioddefaint.

Yn Genesis mae'n dweud:

quote
...dyn, er bod gogwydd ei feddwl yn ddrwg o'i ieuenctid.Genesis 8: 21

Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion hefyd yn credu, yn ogystal â phŵer dros ddaioni (Duw), bod pŵer dros ddrygioni hefyd. Mae Cristnogion yn cyfeirio at y pŵer dros ddrygioni fel Satan neu'r Diafol. Y gred draddodiadol yw mai archangel oedd Satan a gafodd ei daflu allan o'r Nefoedd am fod yn anufudd i Dduw.

Question

Disgrifia'r credoau Cristnogol am bechod gwreiddiol.

Mae'r term pechod gwreiddiol yn cyfeirio at y gred fod pechod wedi dod i'r byd pan fwytodd y bodau dynol cyntaf, Adda ac Efa, y ffrwyth gwaharddedig yng Ngardd Eden. Ar ôl i Dduw ddarganfod bod y ffrwyth wedi cael ei fwyta, dywedodd wrth Adda ac Efa y bydden nhw nawr yn dioddef o ganlyniad i'r pechod hwn. Mae rhai Cristnogion nawr yn credu bod bodau dynol i gyd yn cael eu geni â'r pechod gwreiddiol hwn.