Patrymau rhif test questions

1

Pa un o'r rhain sydd ddim yn odrif?

2

Beth ydy'r chweched eilrif?

3

Pa un o'r rhain ydy'r rhif sgwâr?

4

Pa un o'r rhain sydd ddim yn rif ciwb?

5

Pa un o'r rhain sy'n rhif sgwâr ac yn rhif triongl?

6

Beth yw \({99}^{fed}\) lluosrif \({7}\)?

7

Beth ydy'r rhif coll? \({4},~{10},~{16},~{22},~{??},~{34},~{...}\)

8

Sawl ffactor sydd gan y rhif \({12}\)?

9

Pa un o'r rhain sydd ddim yn rhif cysefin?

10

Pa rif sgwâr sydd hefyd yn rhif cysefin?