Patrymau rhif mewn diagramau

Yn aml, os wyt ti am ddarganfod y rheol ar gyfer patrwm rhif mewn diagram, bydd angen i ti gyfrif siapiau. Eto, edrycha ar y ffordd mae’r patrwm yn tyfu o un term i’r nesaf.

Enghraifft:

Diagramau patrymau rhif
  • Ym mhatrwm \({1}\) mae \({0}\) teilsen borffor a \({3}\) teilsen las, felly \({3}\) teilsen i gyd
  • Ym mhatrwm \({2}\) mae \({1}\) deilsen borffor a \({5}\) teilsen las, felly \({6}\) teilsen i gyd
  • Ym mhatrwm \({3}\) mae \({2}\) deilsen borffor a \({7}\) teilsen las, felly \({9}\) teilsen i gyd
Question

Ar sail y patrymau rhif uchod, llunia batrwm \({4}\).

Ym mhatrwm \({4}\) mae \({3}\) teilsen borffor a \({9}\) teilsen las, felly \({12}\) teilsen i gyd.

Diagram patrwm rhif
Question

Edrycha eto ar y patrymau rhif uchod. Ysgrifenna’r rheol a’r \({4}^{ydd}\) term ar gyfer:

a) teils porffor

b) teils glas

c) y teils i gyd

a) Y rheol ar gyfer patrwm rhif y teils porffor ydy 'adio \({1}\)' a’r \({4}^{ydd}\) term ydy \({3}\).

b) Y rheol ar gyfer patrwm rhif y teils glas ydy 'adio \({2}\)' a’r \({4}^{ydd}\) term ydy \({9}\).

c) Y rheol ar gyfer patrwm rhif y teils i gyd ydy 'adio \({3}\)' a’r \({4}^{ydd}\) term ydy \({12}\).