Patrymau rhif mewn diagramau

Yn aml, os wyt ti am ddarganfod y rheol ar gyfer patrwm rhif mewn diagram, bydd angen i ti gyfrif siapiau. Eto, edrycha ar y ffordd mae’r patrwm yn tyfu o un term i’r nesaf.

Enghraifft:

Diagramau patrymau rhif
  • Ym mhatrwm {1} mae {0} teilsen borffor a {3} teilsen las, felly {3} teilsen i gyd
  • Ym mhatrwm {2} mae {1} deilsen borffor a {5} teilsen las, felly {6} teilsen i gyd
  • Ym mhatrwm {3} mae {2} deilsen borffor a {7} teilsen las, felly {9} teilsen i gyd
Question

Ar sail y patrymau rhif uchod, llunia batrwm {4}.

Ym mhatrwm {4} mae {3} teilsen borffor a {9} teilsen las, felly {12} teilsen i gyd.

Diagram patrwm rhif
Question

Edrycha eto ar y patrymau rhif uchod. Ysgrifenna’r rheol a’r {4}^{ydd} term ar gyfer:

a) teils porffor

b) teils glas

c) y teils i gyd

a) Y rheol ar gyfer patrwm rhif y teils porffor ydy 'adio {1}' a’r {4}^{ydd} term ydy {3}.

b) Y rheol ar gyfer patrwm rhif y teils glas ydy 'adio {2}' a’r {4}^{ydd} term ydy {9}.

c) Y rheol ar gyfer patrwm rhif y teils i gyd ydy 'adio {3}' a’r {4}^{ydd} term ydy {12}.