Archwilio patrymau rhif

  • Mae {2},~{6},~{10},... yn batrwm rhif sy’n dilyn y rheol ‘adio {4}’.

Y rhif nesaf ydy {10} + {4} = {14}

  • Mae {81},~{27},~{9}, .... yn batrwm rhif sy’n dilyn y rheol 'rhannu â {3}'.

Y rhif nesaf ydy {9}\div{3} = {3}

  • Mae {5},~{8},~{14}, ... yn batrwm rhif sy’n dilyn y rheol 'tynnu {1}, lluosi â {2}'.

Y rhif nesaf ydy ({14} -{1})\times{2} = {26}

Term yw'r enw a roddir ar bob rhif mewn patrwm rhif. Felly yn y patrwm rhif {2},~{6},~{10} ... y term cyntaf ydy {2}, yr ail derm ydy {6} a’r trydydd term ydy {10}.

Question

Ysgrifenna’r rheol a’r ddau derm nesaf yn y patrwm rhif: {2},~{4},~{8},... Wedyn gwiria dy ateb.

Y rheol ydy ‘lluosi â {2}’ a’r ddau derm nesaf ydy {16} a {32}.

Edrycha ar sut mae'r rhif yn newid o un term i'r llall. Edrycha i weld pa reol sy’n mynd â thi o’r term cyntaf i’r ail derm, wedyn gwiria fod yr un rheol yn mynd â thi o’r ail derm i’r trydydd.

Os nad ydy hyn yn gywir, rhaid canfod rheol wahanol i gyrraedd yr ail derm ac wedyn gwirio bod honno’n mynd â thi ymlaen i’r trydydd rhif.