Lluosrifau

Lluosrifau unrhyw rif ydy’r rhifau y mae'r rhif yn rhannu iddyn nhw’n union.

Er enghraifft, lluosrifau {5} ydy {5},~{10},~{15},~{20},~{25},~{30},....

Lluosrifau {7} ydy {7},~{14},~{21},~{28},~{35},~{42},....

Cofia: Mae lluosrifau fel tablau lluosi.

  • {1}\times{5} = {5}
  • {2}\times{5} = {10}
  • {3}\times{5} = {15}
  • {4}\times{5} = {20}

Felly, lluosrifau {5} ydy {5},~{10},~{15},~{20},....

Question

Beth ydy pum lluosrif cyntaf {11}?

{11},~{22},~{33},~{44} a {55}

Cofia mai’r rhif ei hun ydy’r lluosrif cyntaf bob tro.