Rhifau ciwb

Mae rhifau ciwb yn cael eu creu drwy luosi rhif ag ef ei hun dair gwaith.

Er enghraifft:

{2} wedi ei giwbio ydy {2}\times{2}\times{2} = {8}

{3} wedi ei giwbio ydy {3}\times{3}\times{3} = {27}

{4} wedi ei giwbio ydy {4}\times{4}\times{4} = {64}

Mae’n bosib cyfleu pob rhif ciwb fel ciwb wedi ei ffurfio o giwbiau uned.

Diagram rhifau ciwb
Question

Defnyddia dy gyfrifiannell i ganfod y chwe rhif ciwb nesaf (o {5} ymlaen).

{125} = {5}\times{5}\times{5}

{216} = {6}\times{6}\times{6}, ayyb.

Felly dyma’r chwe rhif ciwb nesaf:

{125},~{216},~{343},~{512},~{729} a {1,000}