Rhifau ciwb

Mae rhifau ciwb yn cael eu creu drwy luosi rhif ag ef ei hun dair gwaith.

Er enghraifft:

\({2}\) wedi ei giwbio ydy \({2}\times{2}\times{2} = {8}\)

\({3}\) wedi ei giwbio ydy \({3}\times{3}\times{3} = {27}\)

\({4}\) wedi ei giwbio ydy \({4}\times{4}\times{4} = {64}\)

Mae’n bosib cyfleu pob rhif ciwb fel ciwb wedi ei ffurfio o giwbiau uned.

Diagram rhifau ciwb
Question

Defnyddia dy gyfrifiannell i ganfod y chwe rhif ciwb nesaf (o \({5}\) ymlaen).

\[{125} = {5}\times{5}\times{5}\]

\({216} = {6}\times{6}\times{6},\) ayyb.

Felly dyma’r chwe rhif ciwb nesaf:

\({125},~{216},~{343},~{512},~{729}\) a \({1,000}\)