Rhifau sgwâr

Mae rhifau sgwâr yn cael eu creu drwy luosi rhif ag ef ei hun.

Dyma’r pedwar rhif sgwâr cyntaf:

{1}\times{1} = {1}

{2}\times{2} = {4}

{3}\times{3} = {9}

{4}\times{4} = {16}

Mae’n bosib cyfleu pob rhif sgwâr fel sgwâr o ddotiau.

Diagram rhifau sgwâr
Question

Ysgrifenna’r chwe rhif sgwâr nesaf (o {5} ymlaen).

{5}\times{5} = {25}

{6}\times{6} = {36}, ayyb.

Felly dyma’r chwe rhif sgwâr nesaf:

{25},~{36},~{49},~{64},~{81} a {100}