Eilrifau ac odrifau

Eilrifau

Eilrif ydy unrhyw rif sy’n gallu cael ei rannu â \({2}\).

Dyma enghreifftiau o eilrifau: \({2},~{4},~{6},~{8},~{10},~{22},~{144}\) a \({2,020}\).

Os ydy rhif yn gorffen gyda digid sy’n eilrif, yna mae’n eilrif. Er enghraifft, mae \({1,023,458}\) yn eilrif, achos mae ei ddigid olaf (\({8}\)) yn eilrif.

Odrifau

Odrif ydy unrhyw rif na allwn ni ei rannu â \({2}\).

Dyma enghreifftiau o odrifau: \({1},~{3},~{5},~{7},~{9},~{35},~{177},~{2,435}\).

Os ydy rhif yn gorffen gyda digid sy’n odrif, yna mae’n odrif. Er enghraifft, mae \({3,702,443}\) yn odrif, achos mae ei ddigid olaf (\({3}\)) yn odrif.