Caerdydd: ein dinas global ni

Stadiwm Principality yng nghanol dinas Caerdydd. Mae Afon Taf i’w gweld yn y blaen.
Stadiwm Principality yng nghanol dinas Caerdydd, a oedd yn arfer cael ei galw’n Stadiwm y Mileniwm

Mae Caerdydd yn ddinas global mewn gwlad incwm uchel (HIC). Fel prifddinas Cymru, sydd â bron i 1.5 miliwn o bobl yn byw o fewn 30 km o’r ddinas, mae Caerdydd wedi gweld trefoli mawr iawn ers y chwyldro diwydiannol yn y 18fed ganrif. Mae cylch dylanwad y ddinas yn ymestyn y tu hwnt i Gymru. Mae Caerdydd yn cael ei chydnabod yn fyd-eang fel dinas chwaraeon, ac mae Stadiwm y Principality yn adnabyddus fel un o’r lleoliadau chwaraeon gorau a mwyaf yn y byd. Mae cwmnïau rhyngwladol mawr fel Admiral Insurance, National Theatre Wales a’r BBC wedi eu lleoli yng Nghaerdydd, ac mae gan bob un ohonynt gysylltiadau masnachu, a chysylltiadau cyfryngol a diwylliannol amrywiol â’r byd mawr. Mae gan Gaerdydd gysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd da, ac mae ei maes awyr yn cysylltu â llawer o gyrchfannau Ewropeaidd. Mae ganddi hefyd ei llywodraeth ei hun ym Mae Caerdydd (Llywodraeth Cymru) sy’n gofalu am iechyd, addysg a materion eraill sydd wedi eu datganoli. O ganlyniad, mae Caerdydd yn cael ei chydnabod fel dinas global.

Map yn dangos y cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Caerdydd a de-ddwyrain Lloegr – ‘Coridor yr M4’.

Mae’r map uchod yn dangos y cysylltiadau trafnidiaeth niferus rhwng Caerdydd a de-ddwyrain Lloegr. Yr M4 yw’r unig draffordd yng Nghymru ac mae’n darparu cyswllt trafnidiaeth hollbwysig â Llundain. Yn ychwanegol at hyn, mae gan Gymru rwydwaith rheilffyrdd cymhleth sy’n cysylltu â threfi a dinasoedd eraill ac â gogledd-orllewin Ewrop.

Grwpiau ethnig yng Nghaerdydd

O ganlyniad i fewnfudo, mae Caerdydd bellach yn cael ei hystyried fel cymdeithas amlddiwylliannol, hynny yw, mae pobl o bob rhan o’r byd yn ystyried Caerdydd fel eu cartref erbyn hyn.

Tri graff bar yn dangos sut mae poblogaeth a grwpiau ethnig yn ninas Caerdydd wedi amrywio rhwng 1991, 2001 a 2011

Mae’r amrywiaeth o grwpiau ethnig sydd yng Nghaerdydd yn golygu bod y ddinas yn amrywio’n fawr. Erbyn hyn mae cymunedau yng Nghaerdydd sy’n cynnwys un grŵp ethnig yn bennaf. Un o’r cymunedau hyn yw cymuned Glan yr Afon (Riverside) sy’n cynnwys nifer fawr o Somaliaid (dwyrain Affrica). Mae dros 10,000 o Somaliaid yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn ac maen nhw’n darparu llawer o fanteision diwylliannol i’r ddinas.

A typical high street store. The sign over the store reads Halal Restaurant.
Siop Halal nodweddiadol

Crynodeb

Caerdydd – canlyniad o drefoli mewn gwlad incwm uchel.

Rhesymau dros dwf – newid naturiol a mudo (ffactorau gwthio a thynnu, mudo ar raddfa ranbarthol a chenedlaethol, mudo rhyngwladol hanesyddol ac yn ddiweddar).

Ffyrdd o fyw – patrymau cymdeithasol a diwylliannol.

Cysylltiadau â gweddill y byd – trafnidiaeth, masnach, twristiaeth, y cyfryngau, cyfathrebu.

Move on to Test
next