Disgowntiau a bargeinion gorau

Mae’r dudalen hon yn canolbwyntio ar ddefnyddio canrannau i ddatrys problemau. Edrycha ar Ffracsiynau a chanrannau er mwyn atgoffa dy hun am ganrannau.

Bwrdd poster y tu allan i Dylan’s Deli yn hysbysebu 30% oddi ar frechdanau ar ôl 3yh!

Mae Deli Dylan yn tynnu 30% oddi ar brisiau eu brechdanau am 3pm.

Cyfrifa gost y brechdanau hyn ar ôl 3pm:

  • brechdan ham, a oedd yn costio £2.50 yn wreiddiol
  • brechdan falafel, a oedd yn costio £4

Brechdan ham

1. Cyfrifa 30% o £2.50:

£2.50 ÷ 100 × 30 = £0.75.

Felly mae disgownt o 75c.

2. Tynna’r disgownt o’r gwerth gwreiddiol:

£2.50 - £0.75 = £1.75.

Mae’r frechdan ham yn costio £1.75 ar ôl y disgownt.

Brechdan falafel

£4 ÷ 100 × 30 = £1.20.

£4 - £1.20 = £2.80.

Mae’r frechdan falafel yn costio £2.80 ar ôl y disgownt.

Efallai i ti sylwi bod mwy o ddisgownt ar y frechdan falafel. Mae hyn oherwydd bod y pris gwreiddiol yn uwch.

Mae ffordd arall o gyfrifo hyn. Mae 30% yn cael ei dynnu oddi ar brisiau brechdanau, sy’n golygu bod y pris gostyngol yn 70% o’r pris gwreiddiol.

Brechdan ham

70% o £2.50 = £2.50 ÷ 100 × 70 = £1.75.

Brechdan falafel

70% o £4.00 = £4.00 ÷ 100 × 70 = £2.80.

Question

Mae gan siop Sêledu deledu gwerth £400 ar werth yn y sêl am £80 yn rhatach. Mae gan Taclau'r To yr un teledu a oedd yn costio £350 yn wreiddiol, gyda 22% o ostyngiad arno yn y sêl. Pwy sydd wedi rhoi’r gostyngiad mwyaf ar bris y teledu a pha deledu yw’r rhataf nawr?

GostyngiadPris yn y sêl
Top TV£80£400 - £80 = £320
Attic Appliances£350 ÷ 100 × 22 = £77£350 - £77 = £273

Top TV sydd wedi rhoi’r gostyngiad mwyaf ar bris y teledu ond mae’r teledu’n rhatach yn Attic Appliances.

Mae ffordd arall o gyfrifo’r pris yn Attic Appliances.

Mae gostyngiad o 22% ar y pris, sy’n golygu bod y pris gostyngol yn 78% o’r pris gwreiddiol.

78% o £350 = £350 ÷ 100 × 78 = £273