Cyfesurynnau

1

I gyrraedd pwynt {A} o'r tarddbwynt rhaid symud {4} cam i'r dde a {7} cam i fyny. Felly beth ydy cyfesurynnau {A}?

2

Beth ydy cyfesurynnau'r pwynt {D} yn y pedrant cyntaf, fel bod {ABCD} yn baralelogram o wybod {A(1,3)}, {B(0,1)}, {C(5,1)}?

3

I gyrraedd pwynt {B} o'r tarddbwynt rhaid mynd {4} cam i'r chwith a {2} gam i lawr. Beth ydy cyfesurynnau {B}?

4

I gyrraedd y tarddbwynt o bwynt {A}, rhaid symud {2} gam i lawr a {3} cam i'r dde. Felly beth ydy cyfesurynnau {A}?

5

Beth ydy cyfesurynnau pwynt {C} sydd union hanner ffordd rhwng {A} a {B} o wybod bod {A(-4,3)} a {B(2,-3)}?

6

Os ydy {X} yn {(2,-7)} ac {Y} yn {(6,1)}, beth ydy cyfesurynnau'r pwynt sydd union hanner ffordd rhyngddyn nhw?

7

Mae {AB} yn ddiamedr cylch. Os ydy {A} yn {(-6,6)} a {B} yn {(4,-2)} beth ydy cyfesurynnau canol y cylch?

8

Sgwâr ydy {PQRS}. O wybod bod {P(3,4)}, {Q(3,-1)}, a {R(8,-1)}, beth ydy cyfesurynnau {S}?

9

Mae'r pwyntiau hyn ar yr un linell syth: {(1,3)}, {(2,6)}, {(0,0)}. Pa un o'r canlynol sydd hefyd ar y llinell hon?

10

Mae'r pwyntiau hyn ar yr un llinell syth: {(1,3)}, {(2,5)}, {(0,1)}. Pa un o'r canlynol sydd hefyd ar y linell hon?