Y pedwar cwadrant

Mae estyn echelinau \({x}\) ac \({y}\) y tu hwnt i’r tarddbwynt yn datgelu’r graddfeydd negyddol.

Mae'r echelinau yn rhannu'r graff mewn i bedwar cwadrant. Felly nawr mae gyda ni bedwar cwadrant i gyd.

Byddwn ni’n dal i ddisgrifio cyfesurynnau yn y cwadrantau hyn yn nhermau \({x}\) ac \({y}\). Ond nawr gallwn ni gael gwerthoedd negyddol i \({x}\), \({y}\) neu’r ddau.

Er enghraifft, yn y diagram isod:

Cyfesurynnau A ydy (\({-2},~{3}\)).

Cyfesurynnau B ydy (\({-3},~{-4}\)).

Graff gyda phwyntiau a chyfesurynnau

Beth ydy cyfesurynnau'r pwynt \({C}\) ym mhob un o'r enghreifftiau hyn?

Dull llinellau

Beth ydy cyfesuryn y pwynt hwn? Clicia nesaf i weld.

Move on to Test
next