Y pedwar cwadrant

Mae estyn echelinau {x} ac {y} y tu hwnt i’r tarddbwynt yn datgelu’r graddfeydd negyddol.

Mae'r echelinau yn rhannu'r graff mewn i bedwar cwadrant. Felly nawr mae gyda ni bedwar cwadrant i gyd.

Byddwn ni’n dal i ddisgrifio cyfesurynnau yn y cwadrantau hyn yn nhermau {x} ac {y}. Ond nawr gallwn ni gael gwerthoedd negyddol i {x}, {y} neu’r ddau.

Er enghraifft, yn y diagram isod:

Cyfesurynnau A ydy ( {-2},~{3}).

Cyfesurynnau B ydy ( {-3},~{-4}).

Graff gyda phwyntiau a chyfesurynnau

Beth ydy cyfesurynnau'r pwynt {C} ym mhob un o'r enghreifftiau hyn?

Dull llinellau

Beth ydy cyfesuryn y pwynt hwn? Clicia nesaf i weld.

Move on to Test
next