Plotio cyfesurynnau

Wrth ddisgrifio cyfesurynnau, dylet ti bob amser rifo o’r tarddbwynt.

Er enghraifft, i ddisgrifio safle pwynt A, dechreua o’r tarddbwynt a symud dau sgwâr i’r cyfeiriad llorweddol ( {x}). Wedyn symuda dri sgwâr i’r cyfeiriad fertigol ( {y}).

Felly cyfesurynnau pwynt {A} ydy ({2},~{3}).

Graff gyda phwyntiau a chyfesurynnau

Yn yr un modd, i gyrraedd pwynt {B} rhaid mynd {8} ar draws a {9} i fyny. Felly cyfesurynnau pwynt {B} ydy ({8},~{9}).