Plotio cyfesurynnau

Wrth ddisgrifio cyfesurynnau, dylet ti bob amser rifo o’r tarddbwynt.

Er enghraifft, i ddisgrifio safle pwynt A, dechreua o’r tarddbwynt a symud dau sgwâr i’r cyfeiriad llorweddol (\({x}\)). Wedyn symuda dri sgwâr i’r cyfeiriad fertigol (\({y}\)).

Felly cyfesurynnau pwynt \({A}\) ydy \(({2},~{3})\).

Graff gyda phwyntiau a chyfesurynnau

Yn yr un modd, i gyrraedd pwynt \({B}\) rhaid mynd \({8}\) ar draws a \({9}\) i fyny. Felly cyfesurynnau pwynt \({B}\) ydy \(({8},~{9})\).