Cyfesurynnau ac echelinau

Echelinau

Mae gan bob graff echelin \({x}\) ac echelin \({y}\). Dyma ddiagram o set o echelinau nodweddiadol.

Graff yn dangos echelin x ac echelin y
  • Enw pwynt \(({0},{0})\) ydy’r tarddbwynt.
  • Yr echelin lorweddol ydy echelin\({x}\).
  • Yr echelin fertigol ydy echelin\({y}\).
curriculum-key-fact
Mae echelin x yn llorweddol, ac echelin y yn fertigol.

Cyfesurynnau

Mae’r cyfesurynnau yn cael eu hysgrifennu fel dau rif, wedi eu gwahanu gan atalnod a’u cynnwys o fewn cromfachau. Er enghraifft \(({2},~{3})\), \(({5},~{7})\) a \(({4},~{4})\).

  • Mae’r rhif cyntaf yn cyfeirio at y cyfesuryn \({x}\).
  • Mae’r ail rif yn cyfeirio at y cyfesuryn \({y}\).
curriculum-key-fact
Mae cyfesurynnau yn cael eu hysgrifennu yn nhrefn yr wyddor – felly mae x yn dod o flaen y (x,y).