Cyfrifo momentwm

Mae gan wrthrych sy’n symud fomentwm. Hwn yw tueddiad y gwrthrych i ddal i symud i’r un cyfeiriad. Mae hi’n anodd newid cyfeiriad symudiad gwrthrych â llawer o fomentwm.

Gallwn ni ddefnyddio’r hafaliad hwn i gyfrifo momentwm.

\text{p} = {\text{m}}\times{\text{v}}

Yn yr hafaliad hwn:

  • p yw’r momentwm mewn cilogramau metrau yr eiliad (kg m/s)
  • m yw’r màs mewn cilogramau (kg)
  • v yw’r cyflymder mewn metrau yr eiliad (m/s)
Question

Beth yw momentwm gwrthrych 5 kg sy’n symud â chyflymder o 2 m/s?

Momentwm = 5 × 2

= 10 kg m/s

Cyfeiriad

Cofia, nid dim ond màs a buanedd y gwrthrych sy’n effeithio ar y momentwm. Buanedd i gyfeiriad penodol yw cyflymder, felly mae momentwm gwrthrych hefyd yn dibynnu ar y cyfeiriad teithio. Mae hyn yn golygu bod momentwm gwrthrych yn gallu newid:

  • os yw’r gwrthrych yn cyflymu neu’n arafu
  • os yw’r gwrthrych yn newid cyfeiriad